.......

...

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ποιοι δικαιούνται να πληρώσουν με δόσεις τη ΔΕΗ.

Ποιοι δικαιούνται να πληρώσουν με δόσεις τη ΔΕΗ

Ποιοι δικαιούνται να πληρώσουν με δόσεις τη ΔΕΗ

Νέα ρύθμιση χρεών για ευάλωτους καταναλωτές και άτομα με μηχανική υποστήριξη ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και θα πληρώνουν δόση 10%-25% του λογαριασμού ρεύματος που καταναλώνουν.

Όλοι οι καταναλωτές θα χωριστούν σε έξι κατηγορίες «συνέπειας», που είναι οι εξής:

1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς

2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς

3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι λογαριασμοί) σε επόμενο λογαριασμό ή και μια αθέτηση διακανονισμού

4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών

5. Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους

6. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή ή και ρευματοκλοπή.

Στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οικιακοί Πελάτες και Άτομα με Μηχανική Υποστήριξη» που δικαιούνται τη ρύθμιση, εντάσσονται καταρχήν όλοι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών πελατών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα εξετάζονται από επιτροπές των κατά τόπους καταστημάτων ΔΕΗ -διαδικασία για την οποία το καταναλωτικό κοινό θα ενημερωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από τη ΔΕΗ.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές που ανήκουν στις υψηλές κατηγορίες «συνέπειας» (1, 2 και 3) η κάθε δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού χωρίς το ΕΕΤΗΔΕ.

Έτσι, για παράδειγμα, ένας ευάλωτος καταναλωτής που ανήκει στην κατηγορία συνέπειας 1, 2 ή 3 και έχει συνολική οφειλή 2.000 ευρώ και μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200 (χωρίς ΕΕΤΗΔΕ) θα μπορεί να το αποπληρώσει σε 40 άτοκες δόσεις των €50.

Οι ευάλωτοι καταναλωτές που ανήκουν στις χαμηλές κατηγορίες «συνέπειας» (4 και 5) πλέον δικαιούνται διακανονισμό με προκαταβολή 10% συν 6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις ή 20% προκαταβολή συν 4 άτοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.

Με το προηγούμενο πρόγραμμα οι κατηγορίες 1, 2 και 3 είχαν δικαίωμα διακανονισμού σε 6, 4 και 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερο συνεπείς καταναλωτές των κατηγοριών 4 & 5 έπρεπε να καταβάλλουν 20% προκαταβολή συν 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις και 50% προκαταβολή συν 2 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.

Στην κατηγορία «συνέπειας» 6 δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλουν το 100% της οφειλής ή να προχωρήσουν σε διακανονισμό μετά από την καταβολή εγγυήσεων.
ΠΗΓΗ- http://www.pelop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου