.......

...

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ''Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης  Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας''  και του άρθρου 14 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α.45) ''Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις'', σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας ), σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του  Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 13:00μ.μ. με θέμα ημερήσιας  διάταξης:

1] Απολογισμός διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το χρονικό διάστημα από 21-11-2012 έως και 31-03-2013.-

2] Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου