.......

...

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Πως χρησιμοποιήσετε το Facebook μόνο από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας!

Συντομέυσεις για το γνωστό social media...Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν καθημερινά το Facebook, πόσοι γνωρίζουν όμως να χειριστούν το γνωστό social media μόνο με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή τους;
Ακολουθούν τα shortcuts ή συντομεύσεις αν προτιμάτε για να χειριστείτε πολύ γρήγορα το μενού του site...

Για PC

 • Internet Explorer: Alt + [key] και Enter
 • Firefox: Shift + Alt + [key]
Για Mac
Safari/Chrome/Firefox: Ctr + Alt + [key]
Όπου key εισάγετε τους παρακάτω αριθμούς και σύμβολα:
 • / = Search
 • 0 = Help
 • 1 = Home
 • 2 = Timeline
 • 3 = Friends
 • 4 = Inbox
 • 5 = Notifications
 • 6 = Account Settings
 • 7 = Privacy
 • 8 = About
 • 9 = Terms
 • c = comment
 • j and k = scroll στο News Feed
 • l = like/unlike
 • m = new message

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου